Category Archives: Taktik

Rote och Rotemästare

Den allra minsta enheten i den svenska armén utgjordes av roten som leddes av en rotemästare. Det exakta antalet i en rote har dock varierat genom tiderna. I Alf Åberg och Göte Göranssons bok “Karoliner” leds man till att tro … Continue reading

Posted in Organisation & löner, Taktik | 2 Comments

Preussisk lineartaktik ersätts av fransk kolonntaktik

Något försenat är det nu dags att avsluta min serie inlägg om infanteritaktikens utveckling under 1600- och 1700-talet genom att ta upp den taktik som ersatte dessa seklers lineartaktik, nämligen kolonntaktiken. Lineartaktiken hade under sjuårskriget (1756-1763) uppnått den högsta graden av perfektion … Continue reading

Posted in Allmän historia, Taktik | Comments Off on Preussisk lineartaktik ersätts av fransk kolonntaktik

Det klassiska 1700-talets militärhistoria

Efter att ha skrivit ett par inlägg om övergångsperioden 1680-1720 då 1600-talet blev 1700-talet så kan det vara läge att beskriva utvecklingen under den “klassiska” delen av 1700-talet. Militärhistoriskt sammanfaller den perioden med upplysningstiden som brukar avgränsas med Ludvig XIV:s död … Continue reading

Posted in Taktik | 6 Comments

Musköteldens effektivitet under 1700-talet

Förra veckans inlägg blev långt och ändå hann jag inte med att ta upp allt om eldvapnen. Så här kommer del 2 som tar upp eldvapnens (bristande) effektivitet under inte bara övergångsperioden utan även resten av 1700-talet. Exemplen i det … Continue reading

Posted in Taktik, Vapen & harnesk | 3 Comments

Flintlåsmusköter och plutonsvis eldgivning

I förra veckans inlägg skrev jag om blankvapnen under övergångsperioden 1680-1720. Den här gången står eldvapnen på tur och då närmare bestämt luntlåsmusköternas försvinnande till förmån för flintlåsmusköterna och den förändring av taktiken som kom i samband med detta. En … Continue reading

Posted in Taktik, Vapen & harnesk | Comments Off on Flintlåsmusköter och plutonsvis eldgivning

Pikens fall

Perioden 1680-1720 utgör en övergångsperiod inom krigföringen. Det var då som 1600-talets bataljoner i sex led beväpnade med pikar och luntlåsmusköter ersattes av 1700-talets bataljoner i 3-4 led beväpnade med flintlåsmusköter och bajonetter. Vid sidan av pikens försvinnande var den största … Continue reading

Posted in Allmän historia, Taktik, Vapen & harnesk | 1 Comment

Den tyska brigaden/bataljonen

När Gustav II Adolf krossade den katolska ligans tercior vid Breitenfeld 1631 såg det ut som om en ny “svensk skola” skulle bildas där andra arméer tog efter den svenska taktiken på samma sätt som de tidigare spanska och holländska skolorna. … Continue reading

Posted in Allmän historia, Taktik | 4 Comments

Den svenska brigaden

I början av 1600-talet fanns det två olika skolor om hur infanteriet skulle organiseras i fältslag. Den spanska skolans tercior som föredrogs av katolska länder i södra Europa och den holländska skolans bataljoner i tre linjer som föredrogs av protestantiska … Continue reading

Posted in Allmän historia, Taktik | 6 Comments

Den holländska bataljonen

Mellan 1568 och 1648 utkämpades de spanska terciorna ett åttioårigt krig mot Nederländerna som hade gjort uppror mot den spanske kungen. Holländarna leddes från och med 1585 av Moritz av Nassau (känd som Moritz av Oranien sedan 1618) och hans militära innovationer … Continue reading

Posted in Taktik | Comments Off on Den holländska bataljonen

Den spanska tercion

Jag fick nyligen en fråga som berörde Gustav II Adolfs taktik och det gav mig idé om att skriva en serie inlägg som skildrar taktikens utveckling under 1600- och 1700-talet. Den lämpliga startpunkten är då den så kallade spanska skolan … Continue reading

Posted in Taktik | 2 Comments