Category Archives: Allmän historia

Inlägg om historia som inte handlar om det stora nordiska kriget

August den starkes ambitioner

August den starke var den yngre sonen till kurfurst Johann Georg III av Sachsen och var därmed inte förutbestämd att få styra ett eget furstendöme. Men när hans storebror Johann Georg IV oväntat dog av smittkoppor 1694 blev den 24 … Continue reading

Posted in Allmän historia | Comments Off on August den starkes ambitioner

Fredrik I och det preussiska hotet

Brandenburg-Preussen hade mellan 1640 och 1786 en serie av dugliga härskare som förvandlade ett obemärkt furstendöme som kallades för “Tysklands sandlåda” till en av Europas fem stormakter och innehavaren av den allra mest respektingivande armén. Den förste var Fredrik Vilhelm … Continue reading

Posted in Allmän historia, Stora nordiska kriget | Comments Off on Fredrik I och det preussiska hotet

Kriget som inte blev av

Om man bortser från de hjälptrupper som Karl XI skickade till de allierade under pfalziska tronföljdskriget så rådde det fred i Sverige under hela två decennier mellan skånska kriget och stora nordiska kriget. Detta var en anmärkningsvärt lång fredsperiod. Innan … Continue reading

Posted in Allmän historia | Comments Off on Kriget som inte blev av

Sveriges folkmängd under stormaktstiden

I Carl Gustaf Malmströms verk om frihetstiden från 1895 finns följande fotnot om hur Sveriges befolkning påverkades av stora nordiska kriget (band 2, sid 74-75): Axelson söker s. 371 och f. att göra en beräkning öfver folkmängden inom det egentliga … Continue reading

Posted in Allmän historia | 1 Comment

Den ryska “fredsmäklaren”

1748 var året då det österrikiska tronföljdskriget avslutades. Ett krig som hade pågått ända sedan Preussens invasion av Schlesien i december 1740 och som hade smält samman med det spansk-engelska kolonialkriget som började i oktober 1739. Kriget hade böljat fram … Continue reading

Posted in Allmän historia | Comments Off on Den ryska “fredsmäklaren”

Stormaktskriget utan ände 1739-1747

Det tyska inbördeskriget avslutades juldagen 1745 med freden i Dresden, men det europeiska stormaktskriget skulle pågå i ytterligare tre år. Medan det tyska inbördeskriget hade kretsat runt Österrike som försökte försvara sin territoriella integritet mot rovlystna grannar, var stormaktskriget framförallt … Continue reading

Posted in Allmän historia | Comments Off on Stormaktskriget utan ände 1739-1747

Österrikes krig mot kejsaren utan land och kungen utan heder 1742-1745

Den 24 januari 1742 valdes Karl Albrecht av Bayern till tyskromersk kejsare och skrev därmed historia genom att bryta ett 300 år gammalt habsburgskt monopol på kejsarkronan. Maria Theresia vägrade visserligen att erkänna valets legitimitet eftersom hennes representant hade nekats … Continue reading

Posted in Allmän historia | Comments Off on Österrikes krig mot kejsaren utan land och kungen utan heder 1742-1745

Hattarnas ryska krig

Den 28 juli 1741 förklarade den av hattarna dominerade riksdagen krig mot Ryssland. Ett beslut som förmodligen kan räknas som det mest idiotiska någon svensk politiker har fattat. Kriget har ju som bekant gått till historien som ett stort förnedrande … Continue reading

Posted in Allmän historia | 2 Comments

Österrike på randen till undergång 1740-1741

Det är få människor som har ställts inför svårare uppgifter än när den endast 23 år gamla Maria Theresia efterträdde sin far Karl VI dog den 20 oktober 1740. Trots att hennes far hade använt allt sitt politiska kapital åt … Continue reading

Posted in Allmän historia | 2 Comments

Spelet om Italien

Den region som var allestädes närvarande i konflikterna mellan de kontinentala makterna under den första halvan av 1700-talet var Italien. 200 år av spansk dominans i Italien ersattes som en följd av spanska tronföljdskriget med 20 år av österrikisk dominans som varade … Continue reading

Posted in Allmän historia | Comments Off on Spelet om Italien