Om bloggen

Den här bloggen skapades i januari 2010 och uppdateras numera varannan söndag. Vanligtvis sent på kvällen. Avsikten är att den ska behandla samma ämnen som på hemsidan Tacitus, vilken bloggen är en del av. I praktiken har dock bloggens ämnen kommit att begränsas till hemsidans Karoliner och handlar därför främst om min hobby att gjuta och måla tennsoldater samt om allmän historisk information om det stora nordiska kriget. Vilket resulterade i ett bloggen sedermera kom att heta just ”Karolinerbloggen”.

Nya uppdateringar på hemsidan, oavsett vilken del av den, kommer dock alltid att meddelas på den här bloggen. I detta avseende är bloggen en efterträdare till det forum som tidigare fanns på Tacitus men som numera är nedlagt (på grund av låg aktivitet och återkommande problem med spammare).