Category Archives: Uniformer

Information om 1700-talets militära uniformer.

Enhetsuniformen

Tidpunkten för den svenska enhetsuniformens införande har traditionellt daterats till den 29 maj 1687. Då beordrades nämligen kammarkollegiet i ett brev från kungen att skicka ut blå klädesprov till alla överstar (vilket citeras i Erik Bellanders bok på sidan 182): … Continue reading

Posted in Uniformer | 1 Comment

Knappologi

När jag för över en månad sedan presenterade nya uniformsikoner för infanteriet hade jag försett dem med ficklock som hade sju knappar. Detta överensstämmer med ficklocken på de tre bevarade karolinska uniformerna (Karl XII, Drakenhielm och Fredrik av Hessen) och … Continue reading

Posted in Uniformer | 2 Comments

Sachsarna vid Düna

Efter två inlägg om svenskarna vid Düna kan det vara lämpligt att även ta en titt på sachsarnas slagordning och uniformer. För Lars-Eric Höglund har även observerat intressant sachsisk uniformsinformation i Arvid Horns triumftavla. Tittar man närmare på kavalleristriden så … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget, Uniformer | 3 Comments

Hatt eller mössa vid Düna? – del 2

Johan Henrik Schildts triumftavla åt Arvid Horn (som jag presenterade i det förra inlägget) är inte den enda avbildningen av slaget vid Düna. Även Johan Lithén och Daniel Stawert gjorde egna framställningar av slaget med det svenska infanteriet i en … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget, Uniformer | Comments Off on Hatt eller mössa vid Düna? – del 2

Hatt eller mössa vid Düna?

I förra veckans inlägg refererade jag en del av Lars-Eric Höglunds artikel om grenadjärmössor i Carolinen (Nummer 2, 2015). Men i den artikeln fanns även en intressant tolkning av målningen ovan som har legat till grund för Göte Göranssons avbildning av … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget, Uniformer | 5 Comments

Svenska grenadjärmössor i Ryssland (del 3)

När den här bloggen var ny ägnade jag mycket uppmärksamhet åt grenadjärmössor och två inlägg som skrevs för snart fyra år sedan (del 1 och del 2) handlade om fem svenska grenadjärmössor som enligt bloggen Oderint Dum Probent var bevarade i Ryssland. … Continue reading

Posted in Uniformer | Comments Off on Svenska grenadjärmössor i Ryssland (del 3)

Svenska benkläder vid Gadebusch

Det börjar bli dags att vakna upp ur törnrosasömnen som bloggen har befunnit sig i på sistone, så jag tänker återvända till ämnet karolinska uniformer. För ett par veckor sedan blev jag uppmärksammad av Kalle Kroon på en detalj i … Continue reading

Posted in Uniformer | 3 Comments

Ringkragen i den svenska armén

Gradbeteckningar i modern mening infördes inte i den svenska armén förrän 1792 då officersuniformer försågs med epåletter av varierande utformning på axlarna för att ange graden. Innan hade man varit tvungen att bära en ringkrage runt halsen så att det … Continue reading

Posted in Uniformer | 2 Comments

Acedia Press upphör (+ baltiska uniformer)

Lars-Eric Höglund har meddelat den tråkiga nyheten att han och Åke Sallnäs kommer att lägga ner verksamheten i deras förlag den 28 februari. De motiverar sitt beslut med att de båda tycker att de är för gamla för att fortsätta … Continue reading

Posted in Uniformer, Övrigt | 5 Comments

Adelsfanans uniform hösten 1709 – del 2

Lars-Eric Höglund kommenterade förra veckans inlägg om adelsfanans uniform. Hans uppgifter om silvergaloner kommer från generalmönsterrullorna och är en beskrivning av den uniform som faktiskt bars medan den källa som Anders Larsson hittade ju bara är ett förslag till uniform. Av … Continue reading

Posted in Uniformer | 3 Comments