Viborgs uniformer 1700-1702

Den senaste tiden har jag inte haft särskilt mycket tid åt att ägna mig åt stora nordiska krigets historia, vilket har satt spår på bloggen aktivitet. Anders Larsson har däremot varit mer aktiv och han har hittat nya uppgifter om Viborgs regemente i krigsarkivet (bilderna i det här inlägget är hans).

Enligt Lars-Eric Höglund skulle Viborgs regemente ha blivit nymunderade 1702 och 1703, och då fått blå byxor. Anders Larsson har dock hittat uppgifter om en leverans av nya uniformer som inkluderade skinnbyxor och som avgick med skeppet S:t Anna från Stockholm i augusti 1700. Så om inte båten gick under, vilket verkar mindre troligt eftersom skepparen Jacob Meisner var aktiv året efter, så kan viborgarna ha fått ut nya uniformer precis i tid för slaget vid Narva (där en mindre del av regementet deltog). På min hemsida har jag avbildat viborgarna med blå byxor och det skulle därmed kunna vara felaktigt.

 

Det här inlägget postades i Uniformer. Bokmärk permalänken.

5 svar på Viborgs uniformer 1700-1702

 1. Bengt Nilsson skriver:

  Detta gäller väl inte byxorna, men den 26 oktober skrev överste Aminoff till generalguvernör Dahlbergh som undrat hur det stod till med det nya liveriet. Aminoff berättade att det blivit problem med betalningen. Karpuser som tidigare kostat 6 daler kopparmynt kostade nu 8, strumpor som skulle färgas i Reval kunde man inte få ut eftersom färgarna inte hade fått betalt & skorna hade blivit en daler dyrare. Aminoff hade påmint om pengarna hos Kungl. Maj:t, hos Statskontoret och hos Krigskollegium, men ännu utan resultat.

 2. Bengt Nilsson skriver:

  Ja, detta kommer ur de s.k. ”Malmbergska papperen” i Uppsala UB, numera omorganiserade till en samling kallad ”Livonica”

 3. Lars-Eric Höglund skriver:

  Viborgarna fick inte blå klädesbyxor förrän 1702/3, allt enligt generalmönsterrullor och klädkammarräkningar och eventuellt även Krigskollegii protokoll. Dessförinnan kan de mycket väl haft skinnbyxor, men det framgår tyvärr inte ur ovan nämnda källor.

 4. Bengt Nilsson skriver:

  Sammandrag ur överste G. A. Mellins brev till överstelöjtnant Wrede, daterat Alaskivi 15 april 1701:
  Ber att få veta av den som har tagit emot liveriet från Pernau var strumporna kommer ifrån eftersom jag inte fått något besked om detta.

  Extrakt av överstelöjtnant Wredes svar, daterat Riga 24 april 1701:
  Kapten Lode har fått 429 par strumpor från färgaren i Reval. 38 par är kvarlämnade för att förbättras. 392 par har Lode måste lämna i sitt kvarter i Reval så att ingen annan kan komma åt dem. Om Lode får permission att resa från Riga till Reval kan han leverera strumporna dit översten önskar.

  LVVA, fond 7349, op. 1, vol. 306

 5. Bengt Nilsson skriver:

  Riga, 20 november 1706:

  Förslag uppå högvälborne H. Baron och öfwerste Mellins Wiborgz lähns infanterie regemente, hwilcka sedan 1698 inga beklädningz sorter fådt och äro aldeles dismunderade…

  Upptar 47 underofficerare med mönsterskrivare, 1 regementsgevaldiger, 4 hautboister, 47 korpraler, 24 tambourer, 522 gamla gemena och 97 rekryter samt 2 gemena profosser.

  I övrigt heter det att 1 mönsterskrivare, 1 korpral, 2 gemena och 1 profoss är kvarblivna i Viborg. Korpralen är där för att hämta proviant. Signerat H. R Lode.

  LVVA, fond 7349, op. 1, vol. 341

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *