Category Archives: Stora nordiska kriget

Inlägg om stora nordiska krigets historia (1700-1721)

Det danska hotet

Danmarks första deltagande i det stora nordiska kriget fick ett snabbt och snöpligt slut i och med att sjömakterna beslöt att hedra Altona-fördraget och försvara Holstein-Gottorp. Freden i Traventhal den 8 augusti var dock inte avsett att avsluta deras deltagande … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget | Leave a comment

Peter den stores ambitioner

Peter den stores främsta mål med det stora nordiska kriget var att få tillgång till en hamn vid Östersjön. Trots alla motgångar i början av kriget släppte han aldrig detta krav utan fortsatte envist kampen mot Karl XII även när bundsförvanterna … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget | 3 Comments

Fredrik I och det preussiska hotet

Brandenburg-Preussen hade mellan 1640 och 1786 en serie av dugliga härskare som förvandlade ett obemärkt furstendöme som kallades för “Tysklands sandlåda” till en av Europas fem stormakter och innehavaren av den allra mest respektingivande armén. Den förste var Fredrik Vilhelm … Continue reading

Posted in Allmän historia, Stora nordiska kriget | Leave a comment

Sachsare och hannoverare

I förra inlägget skrev jag om felaktigheter i mina artiklar i “Great Northern War Compendium” som jag var oskyldig till. Så i rättvisans namn får jag väl nu även ta upp saker som jag gjorde fel! I min artikel om … Continue reading

Posted in Litteratur, Stora nordiska kriget | Comments Off on Sachsare och hannoverare

Bataljplan över slaget vid Kliszow

Medan jag samlar kraft för att lägga till ett par sidor om slaget vid Düna till hemsidan (och eventuellt göra en översyn av alla sidor i fältslagssektionen) så kan jag passa på att visa den här fina bilden som föreställer … Continue reading

Posted in Litteratur, Stora nordiska kriget | Comments Off on Bataljplan över slaget vid Kliszow

Sachsarna vid Düna

Efter två inlägg om svenskarna vid Düna kan det vara lämpligt att även ta en titt på sachsarnas slagordning och uniformer. För Lars-Eric Höglund har även observerat intressant sachsisk uniformsinformation i Arvid Horns triumftavla. Tittar man närmare på kavalleristriden så … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget, Uniformer | 3 Comments

Hatt eller mössa vid Düna? – del 2

Johan Henrik Schildts triumftavla åt Arvid Horn (som jag presenterade i det förra inlägget) är inte den enda avbildningen av slaget vid Düna. Även Johan Lithén och Daniel Stawert gjorde egna framställningar av slaget med det svenska infanteriet i en … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget, Uniformer | Comments Off on Hatt eller mössa vid Düna? – del 2

Hatt eller mössa vid Düna?

I förra veckans inlägg refererade jag en del av Lars-Eric Höglunds artikel om grenadjärmössor i Carolinen (Nummer 2, 2015). Men i den artikeln fanns även en intressant tolkning av målningen ovan som har legat till grund för Göte Göranssons avbildning av … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget, Uniformer | 5 Comments

Den svenska slagordningen vid Gadebusch

Eftersom det förra inlägget handlade om slaget vid Gadebusch passade jag på att läsa lite mer om det. Denna läsning resulterade i att jag har blivit mycket osäker ifall beskrivningen av den svenska slagordningen på min hemsida är korrekt. I “Karl XII … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget | Comments Off on Den svenska slagordningen vid Gadebusch

Den baltiska lantmilisen

När stora nordiska kriget bröt ut försvarades de baltiska provinserna av 6 500 värvade soldater (plus Österbottens regemente och delar av Åbo och Nylands regementen). Några estniska och livländska motsvarigheter till landskapsregementena i Sverige och Finland fanns  inte. Tidigare erfarenheter … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget | 22 Comments