Monthly Archives: December 2010

Julklapparna jag inte fick

Julen är över och jag fick inte det jag önskade mig. Nämligen de nya formar i karoliner-serien som Prince August utlovade redan i april. Eftersom de fortfarande inte har kommit ut i handeln var de svåra att få tag i. Dessa … Continue reading

Posted in Prince August | Comments Off on Julklapparna jag inte fick

Kanoner!

Idag gjorde jag några smärre ändringar på mina kanoner, såväl de svenska som de ryska. Som synes på bilden ovan var kanonlavetternas metallbeslag gulmålade, vilket är nästan korrekt. Hjulens järnskodda delar var av allt att döma inte målade i verkligheten. … Continue reading

Posted in Tennsoldater | Comments Off on Kanoner!

Livgardets befälsuniformer (igen)

De bekymmer jag har haft med utseendet på befälsuniformer upphörde inte med förra veckans ändringar. Jag nämnde då att Höglund inte hade några belägg på att Livgardets officerare hade guldgaloner på ärmarna men att jag ändå höll fast vid Göte … Continue reading

Posted in Tennsoldater, Uniformer | 1 Comment

Officerare med mörkblått foder

För två veckor sedan fick jag en kommentar som frågade efter information om vilka regementens officerare som hade ljusblått foder. Mina tennsoldater var ju målade med ljusblått foder. Men Höglund nämner ingenting om att mörkblå officersrockar hade ljusblått foder. Dessa … Continue reading

Posted in Tennsoldater, Uniformer | 2 Comments