Knappologi

Karolinska uniformer enligt Erik Bellander

Svenska uniformer enligt Erik Bellander

När jag för över en månad sedan presenterade nya uniformsikoner för infanteriet hade jag försett dem med ficklock som hade sju knappar. Detta överensstämmer med ficklocken på de tre bevarade karolinska uniformerna (Karl XII, Drakenhielm och Fredrik av Hessen) och är det antal som brukar återfinnas på de allra flesta illustrationer på karoliner som till exempel Erik Bellanders m/1706 ovan. Anders Larsson kommenterade dock det inlägget genom att lämna uppgifter som tydde på att det verkliga antalet knappar var betydligt färre än så, åtminstone under den senare delen av stora nordiska kriget.

Sju knappar på vardera ficklock innebär en åtgång på 14 knappar och om knapparna även ska räcka till för att knäppa själva rocken bör totalen ha legat på åtminstone 30 knappar. Men de manskapsrockar vars knappantal jag känner till hade följande antal:

 • 48 knappar (Dalregementet 1688)
 • 42 knappar (Närke-Värmland 1691)
 • 30 knappar (Södermanland, Kronoberg och Pommerska kavalleriet 1702)
 • 25-26 knappar (Livgardet 1704)
 • 24 knappar (Livregementet 1706)
 • 21 knappar (De la Gardies regemente 1707?)
 • 19 knappar (Adelsfanan 1709)
 • 21 knappar (Jämtland 1710)
 • 21 knappar (Västgöta 5-männingar 1712)
 • 18 knappar (Kronoberg 1714)
 • 20 knappar (Bohus dragoner ca 1715)

Det är som synes en tydlig trend att antalet knappar minskar under stora nordiska kriget och under den senare delen kan det knappast ha gått åt 14 knappar till ficklocken. Men beror trenden på att fickornas knappar minskar? Redan år 1700 uppges Livregementet till häst ha haft enbart tre knappar på vardera ficklock och detta upprepas även 1709 för Adelsfanan.  När jag sedan studerar Erik Bellanders uniformsbok och följer hans hänvisningar till Folke Wernsteds ”Kungl Svea Livgardes Historia” (band 4 sid 460-461) finner jag att även de meniga livgardisterna hade tre knappar per ficklock 1707, korpraler hade dock fem stycken.

Faktum är att det verkar inte finnas något belägg för att meniga karoliner fick ut rockar med fler än tre knappar på sina ficklock. De rockar som delades ut till sörmlänningarna, kronobergarna och pomrarna 1702 skulle visserligen kunna tänkas ha haft fler knappar. Men en liten detalj gör detta mindre sannolikt. I december 1706 skickade Karl XII ett brev till statskontoret där han gav instruktioner om hur uniformerna skulle se ut. Brevet har ansetts utgöra introduktionen av den ”yngre karolinska uniformen” och innebar bland annat att knappraden på rocken skulle sluta vid midjan och inte längre gå ända ned. Detta borde rimligen ha medfört en rejäl reduktion av antalet knappar och innebära att de tre regementena från 1702 inte skiljer sig från de senare. Dalregementets och Närke-Värmlands uniformer från 1688-1691 var troligen av samma modell som under skånska kriget och inga egentliga karolinska uniformer

Folke Wernstedt specificerar Livgardets 25-26 knappar år 1707 på följande sätt:

 • 11-12 framtill ”som karlen är lång till”.
 • 1 i vardera sidan.
 • 3 till vardera ficklocken (5 för korpraler).
 • 3 (små) nedtill i vardera ärmen.

Specifikationen överensstämmer exakt med Karl XII:s uniform vid Fredrikshald med undantag för att han hade sju knappar på ficklocken. I båda fallen tycks det dessutom inte ha funnits några axelklaffar som krävt knappar.

Tydligen fungerade antalet knappar på ficklocken som en form av gradbeteckning och det är en tolkning som får mycket starkt stöd ifall man bläddrar vidare till sidan 308 i Wernstedts bok. Där står det nämligen att livgardister år 1693 skulle ha följande knappantal på ficklocken:

 • 9 för officerare
 • 7 för underofficerare och meniga drabanter
 • 5 för korpraler
 • 3 för gemena

Att Karl XII beskrevs som att han gick klädd som en underofficer kan därför även ha berott på knappantalet och inte bara på avsaknaden av guldgaloner. Men eftersom Drakenhielm och Fredrik av Hessen också hade sju knappar kan det kanske ha skett en reducering av antalet knappar för officerare. Eller så var nio knappar bara något som gällde för Livgardesofficerare. Anders Larsson som har studerat bevarade officersporträtt har meddelat mig att det tycks ha funnit stora variationer bland officerarna och han har funnit porträtt med alltifrån 3 till 12 knappar på fickorna.

Oavsett hur många knappar officerarna hade så verkar det dock som att manskapet med största sannolikhet hade enbart tre knappar under stora nordiska kriget, från dess början till dess slut. Därmed är de flesta illustrationer på karoliner felaktiga. Det får en också att undra ifall det egentligen är någon skillnad mellan Bellanders m/1706 och m/1756 på bilden ovan. Av allt att döma var det i princip exakt samma uniform som den svenska armén använde från åtminstone 1706 till 1765.

Det här inlägget postades i Uniformer. Bokmärk permalänken.

2 svar på Knappologi

 1. Johan Gaerdin skriver:

  Vad jag kommer ihag fran Armemuseums samlingar ar att rocken m/1756 inte alls har samma volym i skorten och saknar darmed ocksa vecken. Det ar likformigt med andra landers uniformer fran tiden och ar val en borjan pa den utveckling som gjorde rockarna o-knappbara till sist.
  Om man ska tro pa Armemuseum, aterigen, sa gjorde man i Sverige atskilliga ar senare processen kort med ev kvarvarande m/1756 rockar och skar av dem till kolletter. Hog atervinningsgrad alltsa..

 2. Anders Larsson skriver:

  I statistiken kan du lägga till 21 knappar i rocken år 1712 för Västgöta 5-männingar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *