De karolinska uniformsmodellerna

"Den äldre karolinska uniformen" till vänster, den "yngre karolinska uniformen" i mitten och m/1756 till höger

”Den äldre karolinska uniformen” till vänster, den ”yngre karolinska uniformen” i mitten och m/1756 till höger

I Erik Bellanders uniformsbok 1973 (varifrån bilden ovan kommer) får man reda på att det fanns två distinkta karolineruniformer under stora nordiska kriget. En äldre uniform som bars 1687-1706 och en yngre uniform som togs i bruk 1706 och sedan användes under resten av kriget, för att därefter långsamt förändras till m/1756. Lars-Eric Höglund har dock på ett för mig övertygande sätt ifrågasatt existensen av den äldre karolinska uniformen. Troligen var det bara frågan om en prototyp till en föreslagen uniformsmodell som aldrig infördes i armén. Jag har en mer utförlig beskrivning på hur han har resonerat i en diskussionstråd i League of Augsburgs forum .

Men i samband med den diskussionen tog jag en närmare titt på vad som stod i Erik Bellanders bok och lade märke till detaljer som jag tidigare hade översett. För i december 1706 gav Karl XII instruktioner om hur uniformerna för kommande års rekryter skulle se ut, vilket Bellander beskriver på följande sätt:

”Förändringarna gällde framför allt manskapet, vars rockar nu gjordes vidare nedtill och därför blev försedda med veck i sidorna och i ryggen, vilket redan förut utmärkte befälets rockar. Den stora förändringen, gällande alla kategorier, var dock, att knäppningen framtill liksom själva knappraden nu avslutades vid midjan efter att ha tidigare gått ända ner.  Det är framförallt denna förändring som ger en alldeles särskild karaktär åt den nya militärdräkten, vilken bör benämnas den yngre karolinska uniformen.”

Inga knappar under midjan efter 1706 alltså. Men den uniform som Karl XII bar 1718 har uppenbarligen knappar under midjan (eller skulle instruktionen tolkas som inga knappar från och med strax under midjan?) :

Karl XII 1718-liten

Detta gör mig nyfiken på exakt vad som stod i Karl XII:s instruktion från 1706. Beskrev han verkligen en ny uniformsmodell och var det i så fall en permanent förändring eller något tillfälligt för just tiden kring det ryska fälttåget? För det ser ju inte ut som Karl XII:s sista uniform bokstavligen lever upp till instruktionerna från 1706 såsom Bellander har beskrivit dem. Men även om den instruktionen skulle tillåta några knappar under midjan så ser ju uniformen från 1718 ut att vara precis likadan som i den målning av David von Krafft från 1706, vars text uttryckligen anger att den visar hur kungen var klädd under fälttåget 1700:

Erik Bellander uppger visserligen att Karl XII modemässigt hade tagit täten och redan innan den yngre karolinska uniformen infördes i armén gått klädd i just en sådan uniform (eftersom det är så han är klädd i porträtten). Men det framstår för mig som ett försök av honom att förklara bort motstridig data.

Jag noterar också att Erik Bellander i den citerade texten antyder att de uppvikta rockskörten var något som infördes just 1706. Detta trots Karl XII:s porträtt ovan och att han själv refererar till bataljmålningar över de tidiga slagen där man kan se uppvikta rockskört. Denna antydan finns dock inte med i den text som Bellander hänvisar till i en fotnot och som han verkar ha plockat all fakta ifrån, nämligen sid 461 i band IV i ”Svea livgardes historia” av Folke Wernstedt (1953).

Jag är benägen att tro att idén om två distinkta uniformsmodeller som separeras av året 1706 har lurat Erik Bellander till att i hög grad tolka uniformsuppgifter så att de ska överensstämma med den tesen. För bortsett från en äldre uniformsrock i Armémuseumet och Karl XII:s anvisningar från 1706 verkar det ju inte som om det finns något egentligt stöd för detta. Detta leder mig till en historiegrafisk fråga. Vem var det egentligen som lanserade idén om två olika karolinska uniformer? Erik Bellander hänvisar som sagt i en fotnot till Folke Wernstedt, är det han som ligger bakom allt detta?

Det här inlägget postades i Uniformer. Bokmärk permalänken.

6 svar på De karolinska uniformsmodellerna

 1. Örjan Martinsson skriver:

  Det Hans Högman benämner som m/1702 är den uniform som Södermanlands regemente fick ut det året. Men det speciella med den här ”modellen” är valet av färger på plaggen. Det är inte frågan om något annat snitt på uniformen utan den överensstämmer med den så kallade yngre karolinska uniformen, som Bellander kallar för m/1706.

 2. Örjan Martinsson skriver:

  Som ett tillägg till blogginlägget kan jag nämna att i samband med att Bellander skriver om Karl XII:s instruktion från 1706 så nämner han också att klädesåtgången ökar från 4 ½ aln till 5 ½ aln. Han får det att se ut som om detta uttrycks i kungens brev. Läser man vad Wernstedt har skrivit framgår det däremot att måttet på 5 ½ aln kommer från ett helt annat dokument (en specifikation från överste Posse den 1 mars 1707). Måttet 4 ½ aln verkar i sin tur ha kommit från en tredje källa. Påståendet att en ny uniformsmodell infördes 1706 blir därför mer suspekt.

 3. Bengt Nilsson skriver:

  Brevet till Statskontoret innehåller bara kortfattade uppgifter eftersom kungen hänvisar till noggranna specifikationer över vid regementena använda uniformer som regementscheferna sänt till defensionskommissionen.

  Han säger dock att rockarna som görs ”här ute” ska bli vidare än brukligt och att det därför nog inte kommer att räcka med 4 alnar som traditionellt har varit fallet. Till de rockar som ska göras för rekryterna kan det därför tillåtas tas mer kläde än tidigare.

  Riksregistraturet, Riksregistraturet, SE/RA/1112.1/B/641 (1706), bild 762-763

 4. Örjan Martinsson skriver:

  Okej, så då går det att tala om en m/1706 trots allt, även om skillnaden mot föregångaren inte var så dramatisk som tidigare var trott.

 5. Anders Larsson skriver:

  När vi talar om den s.k. rocken m/1706 med små uppslag, krage i halsen, klockformad och med färre knappar än föregående, talar vi inte då om en uniformsrock som redan fanns vid kavalleriet/drabanterna sedan ett antal år och då introducerades vid infanteriet med en extra axelklaff och ev. mindre ficklock som enda skillnad?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *