Daniel Schorrs hemsida nedlagd (igen) + Elbingska fanor

En av Internets stora kunskapsbanker om stora nordiska kriget var Daniel Schorrs hemsida www.northernwars.com och artiklarna på den hemsidan var ovärderliga som källor till min egna uniformssidor. Tyvärr lade Schorr ned hemsidan 2010, ett beslut som fortfarande ter sig obegripligt för mig. Men tack vare Internet Archive kunde man ändå komma åt artiklarna efter nedläggningen. Många som är intresserade av perioden har därför använt Internetarkivet flitigt för att läsa om uniformer och fältslag under det stora nordiska kriget. Daniel Schorr har varit medveten om detta och tydligen accepterat det trots sitt beslut att permanent skrota den egna hemsidan. Nu har han dock bett Internet Archive att ta bort sin hemsida från deras arkiv och därmed är hans artikelsamling inte tillgängliga någonstans. Fast med vissa undantag, åtminstone artikeln om danska uniformer 1699-1720 har (mot Schorrs vilja?) publicerats på en annan sajt.

Det som ledde fram till Schorrs beslut att sopa bort spåren efter sin sajt var en diskussionstråd på TMP-forumet. En medlem hade där på eget bevåg börjat återskapa Schorrs sajt genom att på sin egen sajt dels lägga upp länkar till Internet Archive och dels att publicera de artiklar som inte gick att hitta i arkivet. Han uppmanade alla medlemmar som satt på sådana artiklar att dela med sig av dessa så att www.northernwwars.com kunde återuppstå i sin forna prakt. Daniel Schorr var dock av en annan åsikt och svarade med att dra ur proppen i Internet Archive.

Jag vet sedan tidigare att det här med copyright är känsligt för Daniel Schorr trots att hans verksamhet i det här området har varit helt ideellt. Han gillar inte alls när folk publicerar andras verk på Internet utan upphovsmannens godkännande. Inte ens när det varit frågan om böcker som varit slutsålda under flera decennier och som inte kommer att komma ut i en nyutgåva. Inställningen är i mitt tycke märklig och strider mot vad som var andan i upphovsrättslagstiftningen.

Upphovsrätt är till för att uppmuntra upphovsmän att skapa nya verk genom att ge dem ensamrätt till försäljning av kopior (och förhindra plagiering där någon annan utger sig för att vara upphovsman till deras verk). Men detta innebär inte att upphovsrätt är någon form av egendom som kan ”stjälas”. Upphovsrätt är tvärtom en begränsning av äganderätten och den förhindrar folk att göra vad de vill med sin egendom om det råkar vara en kopia av ett upphovsrättsskyddat verk. Det som rättfärdigar en sådan begränsning av äganderätten är insikten att inte många upphovsmän kommer att vara villiga att lägga ner tid och energi på att skapa nya verk, till nytta för allmänheten, om de inte tilldelas upphovsrätt.

Men vad Daniel Schorr har gjort är inte att använda upphovsrätten för att tjäna pengar eller för att hedras så som den är tänkt att fungera, utan för att förhindra att hans verk blir tillgängligt för alla. Han resonerar som om det är en egendom som han och bara han får förfoga över. Detta trots att det bara är kopiorna i hans dator som verkligen är hans egendom medan de övriga kopiorna är andras egendom.

Ja, jag tycker att hela den här affären är tråkig. Jag kan visserligen tycka att TMP-medlemmen kunde ha skött det på ett snyggare sätt, men vad Daniel Schorr har gjort med sin hemsida är för mig fortfarande obegripligt.

Och nu till någonting helt annat!

Magnus Lindskog har varit vänligt och skickat mig en sida som han hittade í Krigskollegii brevböcker och som han har renskrivit. Den innehåller följande notis från 1704 om Elbingska regementets fanor:

”…har begiärt, att wij till Stade wele öfwergiöra till 12 Fanors
förfärdigande för ben:t Regimente emedan de dersammastädes beqwämligast
läre kunna förfärdigas, 336 RD:r courant”.

Detta regemente som sattes upp i Polen fick alltså sina fanor från Stade (i hertigdömet Bremen) istället för Stockholm.  Troligen har andra regementen också fått fanor från mer ”beqwämliga” orter. Skaraborgs fanor som förlorades vid Poltava överensstämmer ju inte alls med dem som tillverkades i Stockholm före kriget och Upplands fanor var så olika slitna att hälften av dem rimligen hade bytts vid något okänt tillfälle under kriget

Vad gäller de Elbingska fanorna så var tio stycken kända när Rudolf Cederström skrev sin förteckning över svenska fanor för över hundra år sedan. Åtta fanns i Köpenhamn och två i S:t Petersburg. Enligt Lars-Eric Höglund ska regementets fanor ha förlorats vid Elbing 1710, Tönning/Oldenswerth 1713 och Stralsund 1715.

 

Det här inlägget postades i Fanor & standar (källtexter), Litteratur. Bokmärk permalänken.

2 svar på Daniel Schorrs hemsida nedlagd (igen) + Elbingska fanor

  1. Bengt Nilsson skriver:

    När det gäller garnisonsregementet i Elbing så är jag i och för sig inte helt säker på att det verkligen sattes upp lokalt, men jag kan minnas fel. I Engeströmska samlingen (KB) finns f.ö. en mycket stor samling handlingar som härstammar från regementschefen Claes Ekeblad d.ä. och då i synnerhet hans tid i Elbing.

  2. Bengt Nilsson skriver:

    Enligt Georg Tessin fick Ekeblad den 12 december 1703 instruktion att värva 200 man, medan övriga 1 000 skulle hämtas antingen från befintliga förband i de tyska provinserna eller nyvärvas där. Den 12 april 1704 skulle 600 man sändas från Stade till Wismar, varifrån de tillsammans med ytterligare knappt 300 man som värvats där skulle sändas vidare med båt.

    Alltså inte så märkvärdigt att fanorna tillverkades i Stade.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *