Danska infanteriets uniformer 1700-1720

Den gångna veckan har jag inte varit alltför flitig och när jag väl satte igång igen visade det sig att jag hade mer att göra än vad jag trodde. Danskarnas randiga uppslag och oklara färgnyanser har upprepade gånger vållat mig huvudbry under ett års tid nu. Men den här gången blev jag iallafall klar med sidan om det danska infanteriet. Återstår sedan att se när jag blir klar med kavalleriet och den norska armén.

This entry was posted in Uppdateringar på hemsidan. Bookmark the permalink.

2 Responses to Danska infanteriets uniformer 1700-1720

  1. Mikael Andersson says:

    Grattis till ett fantastiskt arbete. Du har gjort en enastående insatts. En regnig och kall höst kan nu lätt botas med gjutning och målning. Ser fram mot kavalleriet och norska armén, om du orkar!

  2. Örjan Martinsson says:

    Tack, förhoppningsvis ska det inte dröja altför länge innan jag blir klar med kavalleriet. Den norska armén känns dock just nu som ett avlägset projekt.

Comments are closed.