Danskar, sachsare och drabanter

Grenadjärkåren 1702-1706
Grenadjärkåren 1706-1709

För två veckor sedan slet jag hårt för att bli klar med sidan om det danska infanteriet men nådde inte ända fram. Man skulle kunna tro att jag nu är helt klar med den sidan. Men nej, det blev återigen intensivt arbete och återigen nådde jag inte ända fram. Livgardets patronväskor har nu fått ett kungligt monogram och jag har nu två uniformsikoner för grenadjärkåren. Två stycken återstår och jag kommer eventuellt att fixa lite till med dem som är ”klara”. Jag funderar nämligen på om jag ska inkludera de uppgifter av okänd proveniens som jag nämnde i ett tidigare inlägg.

Livgardet 1707-1713

Så vad har jag gjort de senaste veckorna? Faktiskt ganska mycket. Karoliner-delen har blivit ommöblerad så att den danska och den svenska armén har brutits ut ur armésektionen och fått egna sektioner på hemsidan. Anledningen är att dessa delar av hemsidan lär växa i framtiden och nu när jag skulle uppdatera alla bildlänkar så att de går till mina nya danska uniformsikoner, så valde jag att göra ommöbleringen samtidigt så att jag slipper göra samma arbete två gånger.

Dessutom fick jag ett mejl från Magnus Lindskog som hade gjort några fynd i arkivet. Bland annat en källa som berättade vilka uniformsfärger de sachsiska regementena hade i Stettin år 1715. Detta resulterade i att jag fick göra en minirevision av sidan om sachsiska infanteriuniformerna för att inkludera dessa uppgifterna samtidigt som jag möblerade om lite som en förberedelse för framtida uppdateringar (fanor!). Även kavallerisidan behöver samma behandling, men jag har inte hunnit med det.

Kontentan av de nya sachsiska uniformsuppgifterna är att de bekräftar Höglunds version istället för Daniel Schorrs för några regementen där de har avvikande uppgifter. Och när jag reviderade de sachsiska sidorna ifjol valde jag att konsekvent följa Schorr, så nu måste jag som sagt göra en minirevision.

Sedan hade Lindskog även uppgifter om Drabantkåren och livskvadronesn uniformer år 1716. Bland annat ett tygprov som visar en blå nyans som är väldigt mörk, snarae marinblå än den vanliga mörkblå karolinska färgen. Men det är inte helt säkert att fotografiet ger en rättvis bild av den aktuella tygprovet ser ut i verkligheten

Här nedan följer Magnus Lindskogs arkivfynd tillsammans med ”översättning” för dem som i likhet med mig inte är så bra på att läsa gammal handstil.

”.. Sächsischen Trouppen sind den 9 May 1715
folgende Regimenter ins laager bey Stettin
eingerücket.

.. Cavallerie
1. dass Leib-Regiment Dragonner – roth und weiss Montiret
2. das Leib-Regiment Corassiers – auch roth und weiss
3. Gen: Lieut: v. Schmettau reg:t Drag. – bleumerant und Roth

..Infanterie
1. der Königin Regiment – roth und Coleur de paille
2. das Weissenfelsche Regiment – roth und grau
3. das Fürstenbergische – roth und blau
4. das Chur-Printzische – roth und Schwefel gelb”


Källa: (Arkiv Digital) – Tyske Kancelli Udenrigske Afdelning (DK) 6 (1715-1716) Bild 1590 (AID: v258796.b1590)

”Uträkning på det blå kläde och foder som er-
fordras, til undernembde munteringar, och hwad det
utj penningar sig kan belöpa, följandes här hoos prof
så wäl til det blå, som och til det foder, som blifwer
Chamoifärga

373 FrijRyttare till kappa och råck a 14 alnar
hwardera och 9 daler alnen
D:o gådt dubbelt chamoi Boij til foder, 2 2 al-
nars bredd til kapa och råck a 10 al: hw:
NB: till väst och byxor tages intet, utan blifwa af skinn

30 st: underofficerare til kappa och råck a 14 alnar hwar-
dera och 9 daler alnen
D:o til kappa och råck foder, gådt dubbelt cha-
moi Sarge a 2 al: bredd och 10 al: hwardera
NB: til wäst och byxor yages intet, utan blifwa
af skinn

12 Drabanter til kappa, råck, wäst och byxor a 17
alnar hwardera och 15 D: alnen
D:o blått foder till kappa råck och wäst

12 Vice Corporaler til kappa, råck, wäst och byxor
a 17 alnar hwardera och 15 dal. alene
D:o blått foder, til kappa råck och wäst

12 Corporaler til kappa, råck wäst och byxor a
14 alnar hwardera och 15 daler alnen
D:o blått foder till kappa råck och wäst

4 med Quartermästare och adjutanter til kap-
pa råck wäst och byxor a 17 alnar hwar-
dera och 15 daler alnen
D:o blått foder, til kappa råck och wäst
2 Lieutenanter til kappa, råck, wäst och by-
xor a 17 alnar hwardera, och 15 D: alnen
D:o blått foder, til kappa råck och wäst.

1 Capitaien Lieutenant, til kappa råck wäst
och byxor a 18 alnar och 15 D. alnen
D:o blått foder, til kappa råck och wäst


Effter åfwannembde prof, utsees färgerne
men klädes godhet swarar emot prijset:
fra Grefv. v. d. Noth til Baron

Gördtz dat: Gottenburg d: 14/25 Dec 1716″

Källa: (Arkiv Digital) – Tyske Kancelli Udenrigske Afdelning (DK) 6 (1715-1716) Bild 3010 (AID: v258796.b3010)

Det här inlägget postades i Uniformer, Uppdateringar på hemsidan. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *