Revision av de danska sidorna påbörjad

Slaget vid Blenheim där danska trupper deltog.

Sent omsider har jag under julledigheten satt igång arbetet med att revidera mina sidor om den dansk-norska armén. Föga förvånande insåg jag att det här kommer att ta tid så jag har beslutat att dela upp det i etapper (istället för att minska ambitionsnivån).

Första etappen kommer att behandla den danska armén under åren 1670-1711. Jag ska få med all uniformsinformation som jag kan finna från den här perioden så att även skånska kriget och (kanske) pfalziska tronföljdskriget är inkluderat. Dessutom ska jag redovisa alla organisationsförändringar under perioden (och det är en hel del). Jag kommer nog att behöva göra en särskild sida som redovisar de hjälptrupper som Danmark skickade till sjömakterna och kejsaren.

Andra etappen är den danska armén 1711-1730. Även här kommer uniformer och organisation att täckas in. Men det är den här perioden som var mest intensiv när det gäller Danmarks deltagande i stora nordiska kriget och min förhoppning är att kunna redovisa varje regementes rörelser under kriget. Av det danska generalstabsverkets 10 band är det 8 som behandlar denna period så det är ganska mycket som ska läsas in för vad som i sammanhanget inte kommer att bli så värst mycket text på hemsidan.

Tredje etappen är den norska armén. Även norrmännen har ett (ofullbordat) generalstabsverk som ger en detaljerad beskrivning av den norska arméns insatser före 1716, och som jag hoppas kunna läsa igenom.

Det blir nog bara första etappen som kommer att bli klar under vintern eftersom jag har andra saker än min hobby att sköta också. Men till dess kan jag bjuda på ett arbetsdokument som jag har använt för att kartlägga vilka danska, holsteinska, preussiska och sachsiska regementen som deltog i slagen vid Blenheim, Ramillies och Malplaquet (det är slaguppställningarna från Osprey-böckerna som jag har samlat på den sidan).

Det här inlägget postades i Statusrapporter. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *