Underliga m/1766-fanor

Mitt inlägg om halländska bohuslänningar har fått ett par kommentarer med förslag på förklaringar till den udda vapenbilden på fanorna. Bland annat från Lars-Erik Höglund som framhåller att Hallands vapen syntes bättre på avstånd och därför kunde ha föredragits framför Bohusläns vapen. Mest intressant är dock den iakttagelse av m/1766 som han gjorde och som jag helt missade. Bohusläns dragonregemente har ju ett kavalleristandar istället för en dragonfana! Detta fick mig att ta en närmare titt på den där boken från 1769 som visade de olika regementenas fälttecken enligt m/1766. För det fanns än fler egendomligheter:

Livdragonregementet (före detta Åbo & Björneborgs kavalleriregemente)

Livdragonregementet (före detta Åbo & Björneborgs kavalleriregemente)

Livdragonerna slogs samman med Åbo & Björneborgs kavalleriregemente efter freden i Nystad och blev därmed ett finskt indelt dragonregemente. M/1766-fanan ovan är också  avbildad som en dragonfana med det gamla Åbo & Björneborgs regementes vapenbild. Det märkliga med denna fana är dock att i motsats till Livregementet till häst så är denna fana inte vit, vilket är vad man skulle kunna förvänta sig av ett sådant regemente. Vid sammanslagningen 1721 behöll livdragonerna de vita fanor som hade delats ut 1718 och dessa ersattes 1755 av nya vita fanor som var i bruk ända tills regementet upplöstes efter finska kriget. Några röda m/1766-fanor bars därför aldrig av livdragonerna.

Nylands & Tavastehus regemente

Nylands & Tavastehus läns regemente

Nylänningarnas m/1766-standar har precis som m/1686 Södra Finlands vapen som symbol. Det som är väldigt egendomligt med det här standaret (vilket jag upptäckte först efter Höglunds kommentar idag) är att det är ett kavalleristandar! Nylands ryttare ombildades nämligen 1721 till ett dragonregemente och borde därför ha haft en dragonfana. Den som ritade modellritningen ovan måste ha missat den reformen eftersom det står helt felaktigt ”Nylands och Tavastehus läns Rytterie” i bildtexten. Den personen måste också ha missat följande modellritning som gjordes 1721:

Nylands dragoner 1721

Nylands dragoner 1721

Jag utgår ifrån att modellritningen från 1721 gjordes för att det nybildade dragonregementet skulle få ut nya fanor i samband med återupprättandet av de finska indelta regementena. Enligt denna sida fick Nylands dragoner ut nya fanor 1748 med samma utseende som sedan bars till det bittra slutet 1809. Några kavalleristandar enligt ”m/1766” ska alltså aldrig ha delats ut.

En annan egendomlighet är att det tredje beridna finska förbandet saknas i ovannämnda bok. Fredsluten 1721 och 1743 hade visserligen kraftigt decimerat den karelska delen av indelningsverket, men en liten karelsk dragonskvadron återstod ännu vid tiden för m/1766.

Livregementet till hästs kompanifana m/1766

Livregementet till hästs kompanifana m/1766

Den avslutande bilden visar hur Livregementet till hästs kompanistandar skulle se ut enligt m/1766. Det underliga med den här bilden är kompanisymbolen i det övre inre hörnet. Det är Gästriklands vapen! (Krigsarkivet har dock felaktigt angivet det som ”Västerbottens kompani”). I och för sig hade Livregementet några rusthåll i Gästrikland (5 stycken av sammanlagt 1 505) men dessa ingick i livkompaniet som hade riksvapnet som motiv och (åtminstone enligt m/1686) inte hade något landskapsvapen i det övre inre hörnet. Något m/1686-kompanistandar med Gästriklands vapen fanns alltså inte och detta upprepas även i Livregementets modellritningar från 1765 som också finns i Krigsarkivet.

Min slutsats av allt detta är att det nog inte var något ljushuvud som 1769 framställde boken med m/1766-fanor som finns i krigsarkivet. Antalet misstag verkar vara så högt att jag nu börjar tro att anledningen till att Bohusläns dragoner skulle föra Hallands vapen var så simpel som ett rent missförstånd. Jag har ju tidigare noterat att m/1686-ritningen av Riksänkedrottningens livregemente till hästs standar felaktigt har fått bildtexten ”Bohusläns dragonregemente”. Och Bohusläns ”m/1766”-standar är praktiskt taget en ren kopia av Riksänkedrottningens m/1686-standar.

Det här inlägget postades i Fanor & standar. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Underliga m/1766-fanor

  1. Leif Törnquist skriver:

    Skälet till standaren med Hallands vapen är inte att detta skulle synas bättre. Som framgår av 1686 års förordning avsågas standaren för Änkedrottningens livregemente till häst. Det var också för detta förband som Johan Wikman 1720 (vill jag minnas) utförde ett liv- och sju kompanistandar i intarsia och applikation. När standaren var färdiga hade emellertid regementet reducerats med en bataljon (4 kompanier). De återstående fyra kompanierna slogs samman med Bohusläns dragoner som samtidigt reducerades från sex till fyra kompanier. Det senare förbandet hade då försetts med sex dragonfanor (gröna) till vilka ytterligare två broderades på 1720-talet – egendomligt nog med bibehållet namnchiffer för Karl XII. Dessa dragonfanor behöll regementet tills det satt av i slutet av 1700-talet, t o m ett antal år längre än så innan man fick riktiga infanterifanor (av 1766 års modell med Hallands vapenbild!) . Om detta kan man läsa i min uppsats Regementets fälttecken i Konglig Bohus Läns Regemente i fält och till sjöss 1766 – 1718 (Uddevalla 2004). De övriga egendomligheterna som redovisas i bloggen tror jag att jag redan belyst direkt till Dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *