Monthly Archives: February 2015

Arbete på hemsidan

Den  här veckan har jag ägnat åt underhåll och översättning av hemsidan. Med anledningen av de föregående veckornas diskussion om de baltiska bataljonerna har jag gjort om min lista över den svenska arméns förband. Utöver tillägget av de “extra” bataljonerna … Continue reading

Posted in Uppdateringar på hemsidan | Comments Off on Arbete på hemsidan

Acedia Press upphör (+ baltiska uniformer)

Lars-Eric Höglund har meddelat den tråkiga nyheten att han och Åke Sallnäs kommer att lägga ner verksamheten i deras förlag den 28 februari. De motiverar sitt beslut med att de båda tycker att de är för gamla för att fortsätta … Continue reading

Posted in Uniformer, Övrigt | 5 Comments

Den baltiska lantmilisen

När stora nordiska kriget bröt ut försvarades de baltiska provinserna av 6 500 värvade soldater (plus Österbottens regemente och delar av Åbo och Nylands regementen). Några estniska och livländska motsvarigheter till landskapsregementena i Sverige och Finland fanns  inte. Tidigare erfarenheter … Continue reading

Posted in Stora nordiska kriget | 22 Comments

Karolinska harnesk

Idag är det årsdagen av kalabaliken i Bender men trots det kommer det här inlägget att handla om något annat, nämligen harnesk. En av skillnaderna mellan vanligt kavalleri och dragoner är ju att de förra skulle ha harnesk på sig. Och den … Continue reading

Posted in Vapen & harnesk | 4 Comments