Schabrak och pistolstrumpor

Jag har under helgen tittat närmare på hur de svenska schabraken såg ut och upptäckte då att jag har gjort två pinsamma fel när jag målat mina tennsoldater.

Det första felet är att jag har utgått ifrån att befälen i den svenska armén hade blå schabrak med gula kanter. Enligt Höglund var de visserligen i de allra flesta fall blå, men de hade guldgaloner istället för gula kanter. Den troliga förklaringen till min missuppfattning är att jag har utgått från Prince Augusts målningsbeskrivningar. Den allra första skvadronen jag gjorde var min stora Östgötaskvadron och jag följde då instruktionerna från Höglunds bok i den mån det gick. Dessvärre nämner han bara att underofficerarna hade blå schabrak (till skillnad från de menigas röda schabrak med gula kanter), men jag resonerade då att de troligen hade gula kanter och har sedan fortsatt att måla alla befälsschabrak i samma stil. Konstigt nog har jag aldrig registrerat att officerarna hade guldgaloner på schabraken i de fall dessa omnämns i Höglunds bok.

Det andra felet är att jag har målat Södra Skånskas schabrak gula med blågul kant. Detta är i själva verket Norra Skånskas schabrak. Min minnesbild av hur det gick till när jag målade dem för tre år sedan var att det inte fanns någon information om Södra Skånskas schabrak så jag gissade att Skåneregementenas schabrak var likadana. Den blågula kanten verkade även passa för södra Skånska eftersom de hade ett blågult standar. Men nu när jag kikar i Höglunds bok ser jag att det visst finns information om Södra Skånskas schabrak. På inte mindre än två ställen står det att dessa var blå med gul kant. Hur jag har kunnat missa det övergår mitt förstånd.

Så i vanlig ordning får jag måla om mina tennsoldater när jag får tid över.  Men med anledning av detta bestämde jag mig för att göra en ordentlig kartläggning av hur det egentligen förhåller sig med de svenska schabraken och pistolstrumporna:

Den slutsats som man kan dra från officerarnas schabrak är att dessa normalt var blå och hade samma typ av galoner som deras hattar. Enda undantaget är Hielms dragoner som förutom gula schabrak även hade silvergaloner trots att deras hattar hade guldgaloner.

Underofficerarna är lite mer besvärliga. Två regementen hade schabrak av svart läder och ännu fler saknade guld- eller silvergaloner.  De flesta regementen hade guldgaloner men med undantag för de Pommerska dragonerna hade deras underofficerare även guldgaloner på hattarna. I de fall underofficerarna hade silvergaloner på både schabrak och hattar så tillhörde de regementen där även officerarna gick omkring med silver.

Det mönster som jag med viss möda kan se är att underofficerarnas schabrak antingen var likadana som officerarnas eller likadana som de menigas.  Men jag kan inte utesluta att det fanns särskilda underofficersschabrak med silvergaloner som kontrasterade mot officerarnas guld och de menigas gult.

Manskapets schabrak såg ut på följande sätt:

Blått är den dominerande färgen även bland manskapets schabrak men i många regementen är det också vanligt att schabraken har samma färg som standaren. Jag försökte leta efter ett mönster som skulle visa i vilken mån det är standarets, rockens eller uppslagens färg som bestämmer utseendet på schabraken, men jag fick inte något tydligt svar. Alla varianterna verkar vara lika vanliga och de förekommer ofta samtidigt i samma regemente. Och om schabraken inte har rock- eller uppslagsfärgen finns den ofta representerad som kantfärg. Vissa regementen ingick emellertid inte i någondera av dessa kategorier (Livregementet, Livdragonerna och kanske även det Estniska kavalleriregementet).

Det jag lade märke till var dock att rockfärgen (eller rättare sagt den blå färgen) var mycket vanligare bland de yngre regementena än bland de äldre. Intressant nog har Höglund funnit ett regemente med två olika färger på schabraken. Schreiterfeldts dragonregemente hade 1702 röda schabrak (uppslagsfärgen)  men 1703 och 1708 var de blå.  Detta kan kanske ligga i linje med de andra förändringarna i den Lewenhauptska armén som jag har nämnt tidigare (dvs. alla regementen bytte till uniformer som var exakt likadana) eller så var det en del av en allmän trend i armén att gå över till enhetliga blå schabrak.

Det här inlägget postades i Uniformer. Bokmärk permalänken.

Ett svar på Schabrak och pistolstrumpor

 1. Anders Larsson skriver:

  Ja det här med schabrak är en djungel. Många förband ändrade nog färger och utseende under de 21 åren av krig.

  Man ska inte glömma alla de förband som hade smorläderkappor på sina hölster utan strumpor i hölstren (se tex övergången av Düna, Karl XII och Karl XI till häst samt kavalleriet avbildat vid Gadebusch).

  Hittade följande lilla notis angående även ett alternativ till officersschabrak i mina samlingar:
  Officer: Smorlädersschabrak (Källa: Stenbock 1705 s.160).

  På Livrustkammaren finns ett trevligt Schabrak under sökordet sadeltäcke!!!

  Texten lyder:
  Sadeltäcke av blå sammet kantad med guldgaloner varav den inre är uddig. Sadeltäcket delas i mitten av uddiga guldgaloner. På sidorna krönta spegelmonogram ”C” (Karl XII), guldbroderi i relief. Sadeltäcket är fodrat med blått linne. På baksidan finns tre snörningar med vita läderremmar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *