Danska artilleriuniformer

Jag håller på med en revision av de danska sidorna, vilket jag kanske har nämnt vid något tillfälle. Jag hade inte utlovat några större förändringar av själva uniformerna eftersom jag trodde inte att Karsten Skjold Petersens uppgifter i boken ”Kongens klæder” (2014) skulle skilja sig från mina tidigare källor, nämligen hans gamla bok ”Den danske hærs uniformer i 1700-tallet” (2005) och hans artikel ”Artilleriets uniformer indtill 1815” (2008) som han ordagrant kopierade och gjorde till ett kapitel i den nya boken. Men i uniformstabellen hade han faktiskt gjort en liten korrigering. Istället för att både danska och holsteinska artillerikårerna hade violetta uppslag och mörkblå benkläder (byxor & strumpor) 1711-1716, så hade hade den danska kåren mörkblå uppslag & benkläder 1710-1716 medan den holsteinska kåren hade violetta uppslag och benkläder 1714-1716 (perioden innan okänd).

Detta var ett kritiskt fel som jag var tvungen att åtgärda omedelbart. Så jag gjorde klart min nya utökade sida om det dansk-norska artilleriet som nu omfattar både uniformer (1675-1730) och organisation (1670-1709, än så länge). Uniformsdelen översattes till engelska och uniformsikonerna byttes ut på alla mina sidor om fältslag.

Bilden ovan visar de fastställda uniformsförordningar som alla tre dansk-norska artillerikårer skulle följa (osäkerhet råder om m/1709, men troligen var den röda rocken bara en överrock i stil med en pajrock och inte den ordinarie uniformsrocken. Fast det som anges i en förordning är inte nödvändigtvis det som faktiskt delas ut. Sedan tidigare var det känt att det fanns gott om mörkblått kläde tillgängligt när m/1711 infördes och att artillerikårerna troligen använde detta istället för violett. 2005 tycktes dock Skjold Petersen ha trott att artillerikårerna blandade båda färgerna, men 2014 är det bara mörkblått som gällde (åtminstone för den danska artillerikåren).

Så vad får det här för konsekvenser för tennsoldatsmålare och illustratörer som vill avbilda kända slag från stora nordiska kriget? Ja, troligen var det m/1709 som användes i slaget vid Helsingborg. Holsteinska artillerikåren hade fått ut blå rockar med röda uppslag samt en ”regnrock” med de omvända färgerna redan 1701. Av de fyra artillerikompanier som deltog i skånska fälttåget kom tre från Holsteinska kåren och endast en från Danska kåren. Den sistnämnda kåren uppges ha fått röda rockar med mörkblå uppslag 1710, men det skedde troligen efter slaget vid Helsingborg då hela armén nyutrustades.

Jag har inte lyckats luska ut vilka kårer som utgjorde fältartilleriet i slaget vid Gadebusch, men det var normalt Holsteinska kåren som hade den uppgiften. Dess uniform är okänd för 1712 medan den danska fortfarande hade mörkblå uppslag. Jag har avbildat danska artilleriet vid Gadebusch med mörkblå uppslag eftersom den danska kåren kanske deltog och/eller så hade holsteinska kåren kanske mörkblå uppslag.

Under fälttåget i Pommern 1715 kom fältartilleriet helt och hållet från den Holsteinska kåren som då bar violetta uppslag, så det blev mitt val för slaget vid Stresow. Helt säkert är dock inte detta heller. Artilleriet vid Stresow stod visserligen under danskt befäl, men kanske bidrog preussare och sachsare också med artilleri. Det är också möjligt att artilleriet utgjordes av regementsartilleri och dessa bemannades av lantmilissoldater som hade helt andra uniformer.

Sammanfattningsvis så råder det mycket större osäkerhet om artilleriuniformerna än vad jag skulle önska. Men jag känner mig ändå hyfsat trygg med de val jag har gjort på min hemsida.

Sidan om artilleriet fick alltså en smygpremiär den här veckan. Jag är också så gott som klar med sidan om danska arméns organisation (fram till 1709) och en ny sida om danska hjälpkårer. De behöver bara lite småfix så är de färdiga. Sedan är det en ny sida om danska uniformer i allmänhet som behöver skrivas innan jag kan börja revidera uniformssidorna för danska infanteriet och kavalleriet. Trots att jag har arbetat väldigt intensivt de senaste veckorna har jag inte kommit så långt som jag hade önskat. Det är fortfarande mitt mål att bli klar med etapp 1 innan vintern är över. Men det målet ser ut att vara väldigt optimistiskt.

Arbetet med den danska arméns organisation har inte varit så lätt som att bara kopiera det som står i danska generalstabsverket. Detta verk har mängder av mycket detaljerade och ibland mindre detaljerade beskrivningar av organisationen. Men uppgifterna är utspridda över hela verket och när man sammanför dem hittar man detaljer som diffar på ett oförklarligt sätt (ibland på samma sida!). Jag funderar därför på att besöka krigsarkivet igen och fotografera sidorna i ett annat verk om den danska armén för att få en klarare bild av organisationsförändringarna.

Det här inlägget postades i Uniformer, Uppdateringar på hemsidan. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *