Udda variant av Savolax fanor

Jag glömde att berätta att de fanor som jag hjälpte Warfare miniatures med att göra nu finns att beskåda på deras hemsida sedan några veckor tillbaka. Än så länge finns det bara infanterfanor men kavalleriets standar kommer också att läggas till framtiden. Jag vet dock inte när det kommer ske och bortsett från en mindre fråga om värvade dragoner i juli har den som ritar fanarken inte bett mig om hjälp med de beridna förbanden.

Men för att spinna vidare på ämnet fanor kan jag visa följande mystiska fanritningar från 1720 som förvaras i krigsarkivet:

Savolax eller Nylands läns regementes  livfana

”Savolax eller Nylands läns regemente livfana”

"Savolax eller Nylands läns regemente kompanifana"

”Savolax eller Nylands läns regemente kompanifana”

Bildtexten är något förvirrad då den inte vet ifall fanritningen avser Savolax eller Nyland trots att den helt klart har Savolax vapen. Den som skrivit texten är förmodligen samme man som skrev ”Bohusläns dragonregemente” under Olof Hoffmans ritning på Riksänkedrottningens livregemente till hästs kompanistandar av m/1686.  Någon annan har sedan med blyerts korrigerat texten på den avbildade kompanifanan.

Fast det intressanta här är att verkar ha experimenterat med en ny modell av fana år 1720. Helt ny är dock inte designen. Flera männingsförband hade (i strid mot gällande förordning) kompanifanor med kungens namnchiffer som centralt motiv. Än fler hade namnchiffret som centralt motiv på livfanan (återigen i strid mot gällande förordning). Det finns också en fanritning från 1711 för det Södra (Östra) skånska utskrivningsregementet som påminner om kompanifanan ovan:

Förslag till fana för Östra skånska infanteriregementet (1711)

Förslag till fana för Östra skånska infanteriregementet (1711)

Denna skånska fana var dock bara ett förslag och det gjordes även en fanritning utan namnchiffer. Det är oklart vilken som till slut blev vald men följde man Karl XII:s förordning från 1700 så skulle fanan inte ha hans namnchiffer.

Den savolaxiska fanritningen har Fredrik I:s namnchiffer istället för Karl XII och innehåller dessutom tre kronors-vapnet. Något männingsförband från Savolax existerade dock inte vid denna tid. Ja, det var knappt så det existerade något indelt regemente från Savolax. Detta regemente hade emellertid fanor från 1712 som dessförinnan hade burits av ett bataljon med före detta sachsiska krigsfångar. Det var med andra ord ingen m/1686-fana och 1720 tyckte man väl att det var på tiden att de fick fanor som hade Savolax vapen på dem. Men istället för att ge dem helt vanliga m/1686-fanor övervägde man tydligen att ge dem fanor av en typ som påminde om männingsförbanden. Troligen blev dock inga sådana fanor tillverkade för enligt Leif Törnquist fick de ut m/1686-fanor år 1725.

Det här inlägget postades i Fanor & standar. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *