Prince Augusts nya formar och Karl XII:s brev

Den 11 april skrev jag om att Prince August skulle lansera nya formar i karolinerserien. I deras nyhetsbrev hade de meddelat att de skulle publicera bilder på de nya poserna samma månad.  Detta skedde dock inte eftersom Prince August har ändrat sig och vill vänta tills senare i sommar då nytillskotten är bättre utvecklade. Men tack vare ett mejl från Adam Zayer har jag ändå nyligen fått se en bild på de nya pikenerarna (och information om dröjsmålet). Han har nämligen själv mejlat till Prince August och fått en ”preview”.

Eftersom Prince August ville avvakta med att släppa bilderna ska jag inte publicera bilden här. Men de två poserna som jag förväntade mig att finna bland de fyra nya pikenerarna fanns där. Nämligen en pikenerare i en defensiv pose med dragen värja och piken framåtlutad och stödd mot marken sam en pikenerare som står i halt. En tredje pikenerarpose som var ganska självklar, men som jag inte tänkte på när jag skrev blogginlägget i april, är en pikenerare i en defensiv pose med piken i ett horisontalt läge. Denna pose är väl lämplig som försvarsställning mot anfallande infanteri medan den förra är lämpad för försvar mot kavalleri.  Den fjärde posen skiljer sig dock inte så mycket från n:r 1. Båda har dragen värja och piken framåtlutad och stödd mot marken. Skillnaden är att n:r 1 håller värjan intill kroppen med spetsen framåt medan n:r 4  sträcker ut värjan med spetsen bakåt.

Fast innan jag planerar hur jag ska ersätta mina befintliga pikenerare i höst med de nya kommer jag dock att behöva läsa på mer om pikenerare.  För jag antar att alla de nya poserna fyller viktiga och specifika funktioner trots att två av dem är så snarlika. Mitt antagande att de framåtlutande pikenerarna enbart är avsedda för försvar mot kavalleri är kanske inte heller helt rätt.  Wikipedia-artiklen om pikenerare innehåller nämligen bilder där framåtlutande pikar och horisontella pikar samsas i samma formationer.

Till sist kan jag nämna att arbetet med att skanna in Karl XII:s brev stadigt går framåt. Jag har nyligen lagt till ett av de mest berömda breven. Nämligen det där kungen uppger att ”nyligen hafver iagh bränt up een hel stadh och hängt bårgarna”. För alla som ogillar Karl XII är den meningen guld värd men Bengt Nilsson har forskat om detta och kunnat visa att den verkliga händelsen inte var så hemsk som Karl XII:s egna ord ger intryck av.

Det här inlägget postades i Prince August, Uppdateringar på hemsidan. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *