Monthly Archives: October 2015

Historiska källor på nätet

Runstensbilderna ovan föreställer exakt samma runsten och är tagna med åtta års mellanrum (2007 och 2015). År 2007 skapade jag en ny del av av min hemsida som fick namnet “Historiska källor” eftersom den innehåll inskannade översättningar av primärkällor. Förutom … Continue reading

Posted in Litteratur, Uppdateringar på hemsidan | Comments Off on Historiska källor på nätet

Sveriges folkmängd under stormaktstiden

I Carl Gustaf Malmströms verk om frihetstiden från 1895 finns följande fotnot om hur Sveriges befolkning påverkades av stora nordiska kriget (band 2, sid 74-75): Axelson söker s. 371 och f. att göra en beräkning öfver folkmängden inom det egentliga … Continue reading

Posted in Allmän historia | 1 Comment