Sachsare och hannoverare

I förra inlägget skrev jag om felaktigheter i mina artiklar i ”Great Northern War Compendium” som jag var oskyldig till. Så i rättvisans namn får jag väl nu även ta upp saker som jag gjorde fel!

I min artikel om den svenska arméns organisation gjorde jag en storleksjämförelse med dess fiender. Den sachsiska arméns styrka angav jag till 30 000, vilket är en siffra som ofta nämns för August den starkes armé men som när den tidsbestäms hör hemma i slutet av hans regeringstid. Med utgångspunkt från organisationsplanerna för sachsiska regementen i Daniel Schorrs artikel tyckte jag mig då ändå kunna uppskatta att armén borde ha haft ungefär samma styrka vid krigsutbrottet 1700 (ett osäkerhetsmoment var huruvida grenadjärkompanierna var inkluderade i planerna eller något som tillkom). Mitt stora fel var att jag gjorde antagandet att den sachsiska armén var fulltalig när kriget började.

I en annan artikel i kompendiet skildrar nämligen Alexander Querengasser den sachsiska armén och han presenterar avvikande siffror. När August tillträdde som kurfurste av Sachsen ärvde han en armé på 12 000 man och under de följande åren lade han ner mycket kraft på att utöka den. Vid krigsutbrottet hade han dock inte mer än 18 000 man. Den nominella styrkan på armén var 27 006 man våren 1702, men enbart i infanteriet saknades en tredjedel av den officiella styrkan (4 991 vakanser). Ytterligare nyuppsatta regementen skulle under sommaren ha utökat arméns faktiska styrka till 25 000 man om det inte hade varit för förlusterna i slaget vid Kliszow. Efter detta sjönk den sachsiska arméns styrka ända fram till freden i Altranstädt för att därefter utökas så att den bestod av 29 900 man år 1717.

Dessa siffror inkluderar dock inte lantmilisen som var en form av värnpliktssystem som skulle skydda hemlandet mot invasioner. När invasionen väl kom så valde dock de flesta att stanna hemma och de få som anslöt sig till sina förband återvände hem istället för att göra motstånd. Som en följd av detta reorganiserade August lantmilisen 1709 så att den kom att bestå av åtta kretsregementen, var och en bestående av tre bataljoner. Dessa regementen upplöstes sedan 1716

Jag får även göra en liten korrektion när det gäller den hannoverska armén. I artikeln skrev jag att den bestod av 20 000 man, vilket är vad Höglund angav i volym 3 i sina uniformsböcker. Detta är visserligen en helt korrekt siffra eftersom armén var så pass stor under spanska tronföljdskriget. Men efter freden minskades dess storlek till 15 000 man och det var dessa män som var aktuella för tjänstgöring mot svenskar. Enligt Steve Kings kompendium hade Hannover 14 140 man infanteri och 5 293 man kavalleri år 1711 vilket tre år senare hade minskat till 10 220 infanterister och 4 357 kavallerister (samt 210 artillerister).

And now for something completely different…

Som avslutning kan jag även nämna att Lars-Eric Höglund har meddelat mig att hans böcker går numera att köpa i Brigadmuséet i Karlstad. För exakt ett år sedan lade han ju ner verksamheten på sitt förlag och därefter gick det bara att köpa böckerna ifall man kontaktade honom personligen.

Det här inlägget postades i Litteratur, Stora nordiska kriget. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *