Sidorna om slaget vid Stresow klara

Efter att ha ägnat en månad åt detta slag är jag nu klar med alla Stresow-sidorna. Den sida som jag lade upp förra veckan har jag dock tagit bort och innehållet har fördelats om på tre andra sidor.

Stresows förstasida innehåller en kort historik om slaget. Den anti-svenska koalitionen har sedan fått två olika sidor. En som skildrar styrkan under slaget vid Stresow och som visar de två olika kartorna över lägret. Sedan har jag en kompletterande sida som visar uniformerna för samtliga regementen som deltog i expeditionskåren och som redogör storleken på kåren.

Slutligen har jag en sida om den svenska armén. Trots att den svenska styrkan var mycket liten är sidan en av de större i den delen av hemsidan. Eftersom det är svårt att avgöra vilka regementen som deltog i slaget och hur bataljonerna och skvadronerna var fördelade så har jag vidgat omfattningen på sidan så att den täcker in hela den svenska armén i Pommern.

Troligen var de två svenska bataljonerna vid Stresow sammansatta av manskap från flera olika regementen. Jag utesluter inte att även avsuttna dragoner ingick i dessa bataljoner.  Så trots att armén var pytteliten bestod den av ett stort antal regementen med högst varierande uniformer. Det fanns till och med holsteinska soldater med röda rockar på Rügen.

Ett regemente har dock väckt mitt intresse mer än de andra. Nämligen det franska dragonregementet som hade 95 man i juni 1715. Vad är det för regemente? Lars-Eric Höglund nämner ett franskt dragonregemente som även kallades för Grenadjärer till häst och som sattes upp 1707. Men Höglund uppger att detta regemente, som ingick i Krassows kår i Polen, upplöstes 1709 efter reträtten till Pommern. Fast sex år senare fanns uppenbarligen ett regemente med det namnet fortfarande kvar i Pommern. Deras major hette tydligen Clausen och efter en snabb googling fann jag namnet på översten (Longville) och auditören (Carl Lilliestierna). Än mer uppseendeväckande var att jag hittade en notis på Bengt Nilssons hemsida om att Robert Felix de Petival blev utnämnd till kapten vid Franska dragonregementet på julafton 1717. Inte nog med att detta regemente inte upplöstes 1709 såsom Höglund har skrivit, det överlevde även Pommerns fall 1715! (Förutsatt att det verkligen är samma regemente och inte tre olika med samma namn förstås)

Det här inlägget postades i Uppdateringar på hemsidan. Bokmärk permalänken.

2 svar på Sidorna om slaget vid Stresow klara

  1. Bengt Nilsson skriver:

    Gustaf Zülich var chef för ett franskt dragonregemente som tillhörde Krassows armé. Detta regemente lyckades vintern 1709-10 ta sig ner igenom Polen till Ungern tillsammans med polska trupper under Stanislaws kronstorfältherre Jozéf Potocki. Dessa styrkor blev i början av 1710 ”kidnappade” av Rakoczi och involverade i hans strider mot de kejserliga (bland annat slaget vid Romhany). Dagboksförfattaren Weismantell tillhörde f.ö. ett av de förband som deltog i den här marschen. Man ska alltså möjligen söka dessa franska dragoner bland svenskarna i Bender snarare än i den styrka som tog sig till Pommern med Krassow hösten 1709.

  2. Bengt Nilsson skriver:

    Sedan misstänker jag att ”Longville” egentligen ska vara ”Villelongue”, se KFÅ 1948 (Herman Brulins artikel). Denne Villelongue utnämndes nämligen 27/3 1712 till överste för det franska dragonregemente som skulle uppsättas i Pommern (se Riksregistraturet).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *