Karolinska trummor

Trumma.Hälsingland 1h

Trumma hittad i Hälsingland. Nyare snören och sarg. Endast stommen är gammal.

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *