Uppbådsfanor och karelska standar

Båtsmanskompaniets fana_1712

Korpos sockens uppbådsfana från 1712 (Åbo län)

Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *